Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

English privacy link

Bescherming Persoonsgegevens

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In het Engels heet de AVG "General Data Protection Regulation" ook wel GDPR genoemd. GDPR gaat over de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en het vrije verkeer van die gegevens'. Deze nieuwe wettelijke Europese regels (GDPR) beschermen uw gegevens en privacy. Uiteraard zijn uw persoonlijke gegevens bij de Pilates Studio - Palma Personal Training in veilige handen. Uw persoonsgegevens worden bij ons in een beschermde omgeving vastgelegd met als doel om u een optimale dienstverlening te bieden.

De Pilates Studio – Palma Personal Training, gevestigd aan Weissenbruchstraat 35 te Den Haag met KvK nummer 27343048, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactpersoon en eigenaar is Catarina Palma.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wanneer u zich heeft aangemeld voor een Pilates training en/of workshop dan zullen wij aan u vragen om uw gegevens in te vullen d.m.v een papieren inschrijfformulier. Deze informatie helpt ons om te weten wie u bent en om er voor te zorgen dat uw afspraken niet worden verwisseld met die van iemand anders. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Straat- en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Geboorte datum*
 • Blessures en andere fysieke aandoeningen*

*U bent niet verplicht deze informatie mee te delen, maar wij raden het wel aan, zodat wij er tijdens de les rekening mee kunnen houden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Uw voor- en achternaam worden gebruikt in de afspraak agenda.
 • Uw telefoonnummer en/of e-mailadres wordt gebruikt als er wijzigingen zijn ten aanzien van de gemaakte afspraken of om een afspraak te bevestigen.
 • Tevens zullen wij uw e-mail of adres gegevens gebruiken voor:
  • Identificatiedoeleinden
  • Het opsturen van een gedetailleerde nota op aanvraag.
  • Voor herinneringen m.b.t. een niet betaalde factuur.
  • Meldingen over sluitingsdagen (vakantie) van de Pilates Studio.
  • Om onze financiële administratie op correcte wijze te kunnen voeren en om rechtsgeldige facturen te kunnen maken.
 • De informatie over blessures of fysieke aandoeningen wordt met u besproken en gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

Deze persoonsgegevens zullen wij nooit delen met derden en wij geven u graag een overzicht van uw persoonlijke gegevens zoals deze bij ons vastgelegd zijn. Onze software die wij gebruiken voor onze afspraken, klantenbestand en betalingen wordt gehost en onderhouden door MindBodyOnline (Zie MindBody Online privacy policy). MindBody Online zorgt ervoor dat zij voldoet aan de GDPR eisen van de EU en deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Cookies en persoonsgegevens op www.palmapilates.nl

De website www.palmapilates.nl staat onder beheer van De Pilates Studio – Palma Personal Training.

Wij gebruiken cookies voor de performance van onze website en om ons websiteverkeer te analyseren. Wij plaatsen geen advertentie- en retargeting cookies en wij delen ook geen informatie met derden.

De website maakt gebruik van anonieme Analytics cookies (Google Analytics zonder laatste octet van het IP-address) waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van groepen bezoekers wordt verwerkt tot modellen en grafieken die ons helpen om onze website te verbeteren en te optimaliseren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Wanneer u ons contactformulier op de website heeft ingevuld wordt uw e-mailadres alleen gebruikt om uw vragen te beantwoorden en afspraken te bevestigen. Uw e-mailadres en naam worden niet in ons bestand opgenomen en zullen niet worden langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Om de inhoud van onze website te delen via Sociale Media, hebben wij Sociale Media buttons op onze website geplaatst. Tevens kunt u ook links naar externe websites aantreffen. Door op een Sociale Media button of op één van de links te klikken gaat u naar een externe website die misschien gebruik maakt van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende Sociale Media of websites.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als onderdeel van de nieuwe wettelijke Europese regels (GDPR) ter bescherming van uw gegevens en privacy heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Pilates Studio – Palma Personal Training.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens direct en persoonlijk met de eigenaar van De Pilates Studio – Palma Personal Training (Catarina Palma) afhandelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens in onze financiële administratie bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van dit termijn door ons verwijderd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De Pilates Studio - Palma Personal Training behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien De Pilates Studio - Palma Personal Training een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop De Pilates Studio - Palma Personal Training uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Heeft u nog vragen?

Voor alle vragen met betrekking tot het privacy- en beveiligingsbeleid voor persoonsgegevens van de Pilates Studio - Palma Personal Training kunt u contact opnemen met Catarina Palma.