Studio Huisregels

De volgende huisregels zijn van toepassing in de Pilates Studio - Palma Personal Training

English Studio Policy link

Wij verzoeken onze bezoekers:

 • Graag 10 minuten voor de aanvang van de les aanwezig te zijn.
 • Uw trainer voor de les te informeren als u een blessure, ziekte of andere fysieke aandoening heeft.
 • Geen kleding te dragen met knopen en/of ritsen daar deze de apparaten kunnen beschadigen.
 • Na gebruik van de mat of het toestel, deze schoon te maken.
 • Volledige betalingen te voldoen voor aanvang van de eerste les via onze website (Clients Corner).

Click op de foto om deze te vergroten.

De volgende regels zijn van toepassing:

 • Het 10 lessen pakket voor de groepsles (mat) is 13 weken geldig. Het 20 lessen pakket voor de groepsles (mat) is 27 weken geldig.
 • Het 5/10 lessen pakket voor privé, duet, trio en quartet is 12 maanden geldig.
 • De lessen zijn persoonsgebonden.
 • Reeds betaalde lessen worden niet gerestitueerd en zijn niet overdraagbaar aan derden.
 • Annulering (cancellation policy) : Afzeggen van een les (privé, duet, trio, quartet en groep) kan tot uiterlijk 48 uur van te voren via de MindbodyOnline app/website, via telefoon of in de studio.
 • Duet/Trio/Kwartet lessen: Als uw partner de duet/trio/kwartet les op tijd heeft afgezegd, dan wordt u door de studio hierover geïnformeerd. U heeft dan 3 opties:

  1. Uw les op een andere dag afspreken.
  2. De les door laten gaan, maar dan als een privé/duet/trio les.
  3. Afzeggen van de les.

 • Deelnemen aan de Pilates lessen gebeurt op eigen risico. Het is niet mogelijk de Pilates Studio en/of medewerkers aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die voortvloeit uit de activiteiten.
 • De Pilates Studio stelt zich niet aansprakelijk voor schade of diefstal aan persoonlijke eigendommen.
 • De Pilates studio is gerechtigd, indien daartoe de noodzaak bestaat, de reglementen te wijzigen en/of aan te vullen.
 • Eventuele klachten dienen schriftelijk en persoonlijk te worden ingediend bij de Pilates Studio - Palma Personal Training.