Reglementen

De volgende reglementen zijn van toepassing in de Pilates Studio - Palma Personal Training

English Studio Policy link

Wij verzoeken onze bezoekers:

 • Graag 10 minuten voor de aanvang van de les aanwezig te zijn.
 • Uw trainer voor de les te informeren als u een blessure, ziekte of andere fysieke aandoening heeft.
 • Graag geen kleding dragen met knopen en/of ritsen daar deze de apparaten kunnen beschadigen.
 • Na gebruik van de mat of het toestel, deze schoon maken met een ontsmettingsmiddel.
 • Volledige betalingen te voldoen voor aanvang van de eerste les.
 • Betalingen van de geboekte lessen via onze website (Clients Corner) of in onze studio, bij voorkeur via PIN of anders contant.

De volgende regels gelden:

 • De 10 lessen kaart voor de groepsles (mat) is 13 weken geldig.
 • De 5/10 lessen kaart voor privé, duet, trio en quartet is 12 maanden geldig.
 • Les kaarten zijn persoons gebonden.
 • Al reeds betaalde lessen worden niet gerestitueerd en zijn niet overdraagbaar aan derden.
 • Annulering (cancellation policy) : Afzeggen van een les (privé, duet, trio, quartet en groep) kan tot uiterlijk 48 uur van te voren via de MindbodyOnline app/website, via telefoon of in de studio.
 • Duet/Trio/Quartet lessen: Als uw partner de duet/trio/quartet les op tijd heeft afgezegd, dan wordt u door de studio hierover geïnformeerd. U heeft dan 3 opties:

  1. Uw les op een andere dag afspreken.
  2. De les door laten gaan, maar dan als een privé/duet/trio les.
  3. Afzeggen van de les.

 • Deelnemen aan de Pilates lessen gebeurt op eigen risico. Het is niet mogelijk De Pilates Studio en/of diens medewerkers aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die voortvloeit uit deze activiteiten.
 • De Pilates Studio stelt zich niet aansprakelijk voor schade of diefstal aan persoonlijke eigendommen